Doç. Dr. NÜKET KIRCI ÇEVİK

Kimlik Bilgileri

Doç. Dr. NÜKET KIRCI ÇEVİK

T: (0282) 250

M nkcevik@nku.edu.tr

W nkcevik.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:Maliye
Ana Bilim Dalı:Maliye Anabilim Dalı



Copyright © BİDB 2022